Konstarterna & medier

Fälthandbok utan aha-upplevelser

Big Digital Humanities
Patrik Svensson

University of Michigan press
300 sidor
ISBN 9780472053063

| Respons 1/2017 | Låst recension | 10 min läsning

Patrik Svenssons bok bjuder inte direkt på några spännande idéer utan handlar mest om hur digital humaniora ska organiseras inom akademin. En viktig poäng är att det behövs en fast infrastruktur som kan härbärgera avslutade projekt och minska risken för upprepade nystarter.

Patrik Svensson är professor i humaniora och informationsteknik vid Umeå universitet och var länge föreståndare vid HUMlab, en enhet vid samma universitet som knyter samman forskning, undervisning och mer experimentell verksamhet kring vad som kan definieras som digital humaniora. Nu har Svensson skrivit en bok, Big Digital Humanities – Imagining a Meeting Place for the Humanities and the Digital, som har sitt ursprung i artiklar han publicerat i tidskriften Digital Humanities Quarterly.

Publ. i Respons 1/2017
TEMA | Management & mindfulness

Petra Söderlund

Petra Söderlund är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark