Konstarterna & medier

Familj i skuggan av en stor Mann

Familjen Mann
Tilmann Lahme

Albert Bonniers förlag (översättning: Linda Östergaard)
463 sidor
ISBN 9789100167363

| Respons 6/2017 | Låst recension | 11 min läsning

Litteraturhistorikern Tilmann Lahme vill ge en helhetsbild av de åtta personer som utgjorde familjen Mann och han har haft ett styvt arbete med att ställa vittnesbörd mot vittnesbörd eftersom så mycket mer är skrivet om fadern Thomas. Han utgjorde också familjens obestridliga centrum. Det är ingen vacker bild av honom som tonar fram. Hans självuppskattning var monumental, hans självcentrering orubblig, men trots det utövade han en stark gravitationskraft på sina barn under hela deras liv. Och trots att barnen upplevde alla svårigheter med att leva i skuggan av en av samtidens största litterära personligheter drogs de till skrivandet. Men i dag är det fortfarande framför allt Thomas böcker som blir lästa.

Tänk vilken märkvärdig familj vi är! I framtiden kommer det att skrivas böcker om oss – inte bara om somliga av oss.


Johan Östling

Johan Östling är docent i historia vid Lunds universitet och forskar om kunskap, politik och kultur i det moderna Europa. I Respons skriver han ofta om universitetets och vetenskapens villkor, men också gärna om biografier och tyska ämnen. Han har ingått i tidskriftens inre krets sedan begynnelsen, från 2014 som ledamot i styrelsen. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)