Utbildning

Fantasyn kan hjälpa läsaren få syn på maktförhållanden

Magiska möjligheter
Malin Alkestrand

Makadam
349 sidor
ISBN 9789170612251

| Respons 1/2017 | Låst recension | 10 min läsning

Malin Alkestrand hävdar i sin avhandling att fantasygenren ger möjlighet att väcka diskussion om värdegrundsfrågor i skolan. Avhandlingen har många förtjänster, men saknar en genomlysning av värdegrunden som i framställningen blir en odiskutabel storhet. En kritisk diskussion om fantasygenren som bärare av ideologier i sig hade också varit på sin plats.

Som både forskare och lärare i litteraturvetenskap blir jag glad av att läsa Malin Alkestrands avhandling om fantasylitteraturens didaktiska potential. De studier om fantasy som hittills gjorts är av någon anledning antingen i uppsats- och artikelformat eller i populärvetenskaplig tappning, mera sällan i den vetenskapliga monografins form. Fältet är internationellt sett stort, men i Sverige har intresset varit förhållandevis svalt, även om föregångare som Ying Toijer-Nilsson, Maria Nikolajeva, Göte Klingberg och Stefan Ekman kan nämnas. Alkestrands studie är den första avhandlingen på svenska om genren. Hennes didaktiska perspektiv är särdeles välkommet eftersom forskningen om relationen mellan fantasylitteratur och litteraturundervisning är försvinnande liten, trots barnläsarnas stora intresse för genren.

Publ. i Respons 1/2017
TEMA | Management & mindfulness

Maria Jönsson

Maria Jönsson är docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck