Utbildning

Fantasyn kan hjälpa läsaren få syn på maktförhållanden

Magiska möjligheter
Malin Alkestrand

Makadam
349 sidor
ISBN 9789170612251

| Respons 1/2017 | Låst recension | 10 min läsning

Malin Alkestrand hävdar i sin avhandling att fantasygenren ger möjlighet att väcka diskussion om värdegrundsfrågor i skolan. Avhandlingen har många förtjänster, men saknar en genomlysning av värdegrunden som i framställningen blir en odiskutabel storhet. En kritisk diskussion om fantasygenren som bärare av ideologier i sig hade också varit på sin plats.

Som både forskare och lärare i litteraturvetenskap blir jag glad av att läsa Malin Alkestrands avhandling om fantasylitteraturens didaktiska potential. De studier om fantasy som hittills gjorts är av någon anledning antingen i uppsats- och artikelformat eller i populärvetenskaplig tappning, mera sällan i den vetenskapliga monografins form. Fältet är internationellt sett stort, men i Sverige har intresset varit förhållandevis svalt, även om föregångare som Ying Toijer-Nilsson, Maria Nikolajeva, Göte Klingberg och Stefan Ekman kan nämnas. Alkestrands studie är den första avhandlingen på svenska om genren. Hennes didaktiska perspektiv är särdeles välkommet eftersom forskningen om relationen mellan fantasylitteratur och litteraturundervisning är försvinnande liten, trots barnläsarnas stora intresse för genren.

Publ. i Respons 1/2017
I FOKUS | Management & mindfulness

Maria Jönsson

Maria Jönsson är docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark