Politik & samhälle

Föga nytt om hedersfrågor

Heder och hedersvåld – Berättelser, fakta, fördomar
Jamila Hussein

Korpen
520 sidor
ISBN 9789188383198

| Respons 5/2017 | Låst recension | 8 min läsning

Jamila Hussein vill tillgodose ett behov av mer fakta om hedersrelaterat våld, men återgivning av fakta är inte bokens starka sida. Kapitlet där hon redovisar intervjuer med hedersmördare är det intressantaste och innehåller viktiga empiriska fynd, men Husseins tes att lagändringar i Mellanöstern har ändrat hedersvåldets karaktär saknar stöd i den empiri hon framlägger.

År 1899 skrev den egyptiske författaren Qasim Amin i boken The Liberation of Women att ”kvinnan är mannens slav och mannen är sin härskares slav”. Han är en förtryckare i sitt hem och förtryckt utanför det. I denna kärnfulla formulering fångar Amin en viktig aspekt av den hederskultur som har varit föremål för en omfattande litteratur. Ett nytt bidrag till ämnesområdet hedersrelaterat förtryck och våld (hädanefter HRV) står sociologen och kriminologen Jamila Hussein för med boken Heder och hedersvåld – Berättelser, fakta, fördomar.


Devin Rexvid

Devin Rexvid är forskare i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad och medförfattare till boken Mäns heder – Att vara både offer och förövare (2016). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck