Konstarterna & medier

För ensidigt om manlighetens roll i tragedin

”... så vill jag utstå livet” – Anteckningar till de grekiska tragedierna
Björn Sundberg

Artos & Norma
260 sidor
ISBN 9789172171213

| Respons 1/2020 | Låst recension | 9 min läsning

Björn Sundberg hävdar att de grekiska tragedierna avspeglade den atenske mannens positiva självbild och att de framträdande kvinnornas roll var att lära männen att avskärma sig från det kvinnliga. Men detta resonemang är inte lätt att förena med de starka kvinnoporträtten i tragedierna och leder snarast till att man förminskar kvinnornas roll.


Hans-Roland Johnsson

Hans-Roland Johnsson är fil. dr i franska och fil. mag i grekiska.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)