Politik & samhälle

Föräldrar och skola är det som gör en klassresa möjlig

Att veta sin klass
Lena Sohl

Atlas
494 sidor
ISBN 9789173894654

| Respons 6/2014 | Låst recension | 15 min läsning

I sin tankeväckande och infallsrika studie om kvinnor som förflyttat sig från arbetarklassen till medelklassen visar Lena Sohl att dessa kvinnor förenas av att de haft föräldrar som uppmuntrat dem att bli något annat än de själva blivit. Skolan har varit helt avgörande för klassresan, också i den bemärkelsen att kvinnorna där kommit i kontakt med barn ur medelklassen och anammat deras förväntningar. En slutsats man kan dra av det är att det inte enbart hjälper med större ekonomiska resurser till segregerade skolor. Blandade miljöer är viktiga för den sociala mobiliteten.

Det moderna samhället inrymmer en paradox. Å ena sidan finns det en ingrodd föreställning om att västerländska samhällen blir alltmer individualiserade, så att människor i allt högre grad blir fria att välja det liv de önskar leva. Det är en föreställning som vunnit insteg såväl i politiska som i akademiska sammanhang. Å andra sidan kommer ett flertal rapporter om att det i dag blir allt viktigare att födas av rätt föräldrar för att lyckas när det gäller utbildning, yrke, boende, ekonomi och annat. Det har blivit alltmer förutsägbart var människor kommer att hamna i livet, samtidigt som vi lever med uppfattningar om att människor i högre grad än förr kan forma sina liv.


Inga Sanner

Inga Sanner är professor emerita i idéhistoria vid Stockholms universitet. Sanner har i sin forskning behandlat frågor rörande sekularisering i Sverige under de senaste århundradena och framväxten av en så kallad profan religiositet. Hon skriver om idéhistoriska ämnen ur ett brett perspektiv med särskild inriktning på människosyn. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark