Konstarterna & medier

Författare som ville sminka av folkhemmet

Brutal social demaskering
Carl-Eric Johansson

Gidlunds
424 sidor
ISBN 9789178449408

| Respons 4/2016 | Låst recension | 10 min läsning

Kurt Salomonson ville skildra diskrepansen mellan sken och verklighet i folkhemmet. I Carl-Eric Johanssons avhandling om honom har 1990-talets stereotypa syn på folkhemmet styrt framställningen, men den självrannsakan som Salomonsons romaner gav upphov till strider mot bilden av ett stillastående och konsensusstyrt samhälle.

Litet till mans tänker vi väl oss våra samhällsbetecknande begrepp – folkhemmet, välfärdssamhället, svenska modellen etcetera – som ett slags kosmetika som eliterna plockar fram för att bättra på verkligheten efter ett slitsamt historiskt förlopp. Häri ligger förstås ett mått av bedrägeri, men också av självbedrägeri. Smink i alla former bygger på en tyst uppgörelse kring vad den ene vill dölja och den andra vill se. Med tiden ökar insatserna. Fler och fler lager av ständigt starkare produkter måste till för att åstadkomma samma effekt. Så en dag blir de för många. Sminket blir en mask som döljer en skandal. På samma sätt är det med det sociala reportaget. Människors livsvillkor  kritikens naturliga objekt  förlorar sin charm. I stället exploateras glappet mellan yta och verklighet, eller för att vara precis: hur ytan återspeglar verkligheten. Det som får kritikern att fatta pennan är inte nödvändigtvis att något har hänt utan att det fått ske i skydd av en förskönande omskrivning.


Urban Lundberg

Urban Lundberg är docent i historia vid Stockholms universitet och arbetar med ett projekt om det svenska utvecklingsbiståndets historia.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist