Konstarterna & medier

Förförs av en förförares mytologi

Bebådaren – Gabriele D’Annunzio och fascismens födelse
Magnus Bärtås & Fredrik Ekman

Albert Bonniers förlag
559 sidor
ISBN 9789100131739

| Respons 6/2017 | Låst recension | 9 min läsning

 

I ett avseende är detta en mycket lyckad bok: den är uppseendeväckande tjusig och därigenom kongenial med den man som det berättas om. Men trots att boken är välskriven framstår den mest som en förvuxen dagstidningsartikel och det är svårt att förstå att författarna inte har bemödat sig mer om att belysa D’Annunzios litterära gärning.


Tobias Dahlkvist

Tobias Dahlkvist är docent i idéhistoria vid Stockholms universitet.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)