Politik & samhälle

Förmår välfärden fortfarande leverera?

Välfärdsstat i förändring – Socialpolitiska reformer i Västeuropa på 2000-talet
Mikael Nygård

Studentlitteratur
452 sidor
ISBN 9789144109602

| Respons 2/2022 | Låst recension | 9 min läsning

Mikael Nygårds bok ger en nyanserad beskrivning av de europeiska välfärdsstaternas förändring över de senaste decennierna. Men trots stora ambitioner är framställningen knappast invändningsfri. Detaljerna ställer sig i vägen för helheten och tesen om trygghetssystemens gradvisa rekalibrering utelämnar väsentliga aspekter av verkligheten.

Välfärdsfrågorna är viktiga i Sverige. Välfärdsstaten uppfattas inte sällan som juvelen i Moder Sveas krona. Det är vanligen frågor som sjukvården och skolan som är viktigast för väljarna vid riksdagsvalen, medan väljarnas intresse för till exempel sysselsättning, landets ekonomi och miljö varierar mer över tid. Det finns en utbredd föreställning om att den svenska välfärden är osedvanligt generös och dyr, men under hela perioden från 1995 och framåt där det finns jämförbara data från OECD är den svenska välfärdsstaten i själva verket ganska genomsnittlig när det gäller sociala utgifter som andel av BNP.

Publ. i Respons 2/2022
I FOKUS | Medvetandets gåta
Relaterat
Essä

Basinkomst riskerar att undergräva välfärdsstaten

Oron för att robotar skulle göra många arbetslösa gjorde att debatten om en basinkomst återkom. Dessa farhågor har dämpats, åtminstone temporärt, men det finns andra skäl att diskutera för- och...


Anders Lindbom

Anders Lindbom är professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark