Konstarterna & medier

Forskare, kritiker och folkbildare

Karl Warburg – Den varsamme vägvisaren
Monica Lauritzen

Bonniers
477 sidor
ISBN 9789100176907

| Respons 6/2018 | Låst recension | 8 min läsning

Med Monica Lauritzens magistrala biografi återfår Karl Warburg ställningen som en av grundarna till modern svensk litteraturforskning. Biografin bygger på omfattande arkivstudier och ger en fascinerande inblick i svenskt kultur - och samhällsliv kring förra sekelskiftet. Boken är en guldgruva för den som vill se hur olika författare har bedömts och hur den litterära diskussionen har utvecklats.

För hundra år sedan avled litteraturhistorikern, folkbildaren och politikern Karl Warburg. Hans namn är, åtminstone för generationer av litteraturvetare, främst förknippat med det betydande verket Illustrerad svensk litteraturhistoria som kom ut i en första upplaga 1896–1897. Arbetet hade tillkommit i samarbete med vännen Henrik Schück, akademiledamot och litteraturprofessor. De nya, omarbetade upplagor som utkom under 1900-talets lopp efter Warburgs död hade Schück ansvaret för. Det gjorde att Warburgs röst gradvis dämpades för att nästan helt tona bort. Inte sällan ser man i studier och översikter att det är Schück ensam som lyfts fram som grundaren av modern svensk litteraturhistorisk forskning.

Publ. i Respons 6/2018
TEMA | Sekularisering

Lena Kåreland

Lena Kåreland är professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 4. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist