Filosofi & psykologi

Första kvinnan som kallade sig författare?

Laura Cereta och den lärda kvinnans uppkomst
Anders Bergman

Daidalos
237 sidor
ISBN 9789171736185

| Respons 5/2021 | Låst recension | 8 min läsning

Länge har man menat att människan som individ föds under renässansen. Att också kvinnor kunde använda det nya rörelseutrymme som denna utveckling medförde visar Anders Bergman i sin studie om Laura Cereta, som gjorde sig ett namn i lärda kretsar, där hon ofta drev frågor om kvinnans rättigheter och utmanade männens dominans.

En lärd kvinna kunde godtas, till och med hyllas, så länge hon var ogift, underdånig och inte gjorde anspråk på manliga arenor och ämnen. Laura Cereta gjorde ”fel” på samtliga punkter.

Publ. i Respons 5/2021
I FOKUS | Demokratins kris
Relaterat

Påminnelse om kärlekens närvaro i litteraturen

Torsten Rönnerstrands bok är som litteraturhistoriskt översiktsverk överskådligt och informativt. Texten är fint sammanhållen och övergångarna och dialogerna mellan kapitlen har skrivits av en noggrann och omtänksam författare. Dock saknar...


Johanna Vernqvist

Johanna Vernqvist är disputerad i Språk och kultur och är för närvarande associerad forskare vid Linköpings universitet med litteraturvetenskap som ämnesinriktning. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark