Politik & samhälle

Går klansamhälle och rättsstat att förena?

Klanvälde
Mark S. Weiner

Dualis
272 sidor
ISBN 9789187852572

| Respons 1/2016 | Låst recension | 10 min läsning

Utvecklingen från klansamhälle till rättstat är inte lagbunden och oåterkallelig, menar Mark Weiner som varnar för att människor åter kan ty sig till klanliknande grupper för att övervinna otrygghet och social isolering. Hans bok är relevant läsning för den svenska diskussionen.

Varför var klansamhällets terrorbalans mer välfungerade före skjutvapnets intåg? Är förhållandet mellan en liberal rättsstat och ett stamsamhälle baserat på gruppens överlevnad verkligen dualistiskt? Har rättssamhällets utveckling och spridning segrat eller står vi vid randen av en ny fragmentering av samhällskroppen, där nya kollektiva grupperingar i stället för staten står som garant för individens trygghet?


Karl Wennberg

Karl Wennberg är professor i företagsekonomi vid Linköpings Universitet. Han har skrivit ett stort antal böcker, artiklar och texter om bland annat entreprenörskap och dess roll i samhället, demografi i företag, samt kritiska texter om universitetens roll i den kunskapsintensiva ekonomin. Mer information finns på hans hemsida (https://www.iei.liu.se/ias/medarbetare/wennberg-karl/presentation?l=sv). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck