Historia

Genus­perspektiv på kvinnors idrottande

På damsidan
Helena Tolvhed

Makadam
300 sidor
ISBN 9789170611858

| Respons 1/2016 | Låst recension | 10 min läsning

För första gången presenteras damidrottens moderna historia med ett genusvetenskapligt helhetsgrepp. Boken är en imponerande prestation som visar hur kampen för kvinnors idrottande gick hand i hand med andra jämlikhetssträvanden när Sverige moderniserades. En utförligare beskrivning av de större politiska sammanhangen hade dock gjort boken mer läsvänlig.

Sporten är full av spektakulära ögonblick som får symboliska dimensioner i det kollektiva minnet. De flesta sådana minnen utspelar sig på manliga spelplaner, arenor, rinkar och banor. Men även idrottskvinnor i en mansdominerad sportvärld har ögonblick som får ett långvarigt genomslag: Här några nedslag:


Lisa Öberg

Lisa Öberg är docent i historia vid Södertörns högskola. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg