Konstarterna & medier

Grottorna under konst­historiens stora valv

Osäkra rum – Tolkning, omtolkning och feltolkning i konsten
Hans Henrik Brummer

Atlantis
543 sidor
ISBN 9789173536721

| Respons 6/2015 | Låst recension | 11 min läsning

Brummers tankevärld är konsthistoriens stora valv men han avviker hela tiden och underminerar de tydliga svaren. Att lyfta fram något undanträngt innebär inte för honom att skymma det som tidigare varit i ljuset. De stora verkens berättelser får ett annat lyster genom de motkrafter som han mobiliserar. I detta urval av texter från en karriär som museiman och forskare framträder en annorlunda konsthistoria som sammanbinds av hänförelse.

Hans Henrik Brummer presenterar i denna bok ett rikt urval från sina skrifter. En del av texterna är omarbetade med nya tankar och reflexionens återblickar. Brummers tankevärld är konsthistoriens stora valv – klassisk antik, återfunnen och inkorporerad i renässansens konst; en ny era runt sekelskiftet 1900 med Paul Cézanne och vidare mot modernism och postmodernism. Men han följer inte med i renodlingen, utan väljer att avvika hela tiden, för att öppna de ”osäkra” rummen, med en mångfald som underminerar de tydliga svaren. Att komma ut från huvudfåran medför risker som han gärna tar. Brummer befinner sig ibland i språklösa rum, där han måste uppfinna ett idiom för att tala om sådan konst som inte bär upp valvet i konstens tradition utan finns i den etablerade historieskrivningens grottor, stängda kammare eller på helt andra platser.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist