Politik & samhälle

Håller tävlingsfilosofin på att förlora?

Klara, färdiga, gå!
Eva-Lotta Hultén

Karneval
194 sidor
ISBN 9789187207693

| Respons 5/2016 | Låst recension | 9 min läsning

Eva-Lotta Hultén visar hur tävlingsmomentet i dag genomsyrar hela tillvaron. Men konkurrensideologin har också fört mycket gott med sig genom att öka våra möjligheter att forma oss själva och omgivningen genom val. Denna bok är kanske ett av flera tecken på att konkurrenssamhället är på väg att avlösas av något annat.

För fyrtio år sedan såg världen något annorlunda ut än i dag. Grupper, kollektiv och organisationsintressen dominerade helt i samhällsdebatten, medan individens roll och ansvar framstod som en anakronism. Viktigast var att få olika grupper att fungera tillsammans genom olika former av komplicerade avtal och överenskommelser. Denna kollektiva samhällsmodell hade länge tjänat sitt syfte – den hade möjliggjort en bred uppslutning och mobilisering kring centrala samhällsuppdrag och hade innefattat såväl arbetsgivare som arbetstagare, företag som fackföreningar. Den hade också gett avkastning i form av stigande reallöner och hög tillväxt. Storskaliga lösningar krävde storskaliga samarbetsformer och individens roll var att underkasta sig deras mekanik.


Mats Benner

Mats Benner är professor i forskningspolitik vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark