Politik & samhälle

Håller tävlingsfilosofin på att förlora?

Klara, färdiga, gå!
Eva-Lotta Hultén

Karneval
194 sidor
ISBN 9789187207693

| Respons 5/2016 | Låst recension | 9 min läsning

Eva-Lotta Hultén visar hur tävlingsmomentet i dag genomsyrar hela tillvaron. Men konkurrensideologin har också fört mycket gott med sig genom att öka våra möjligheter att forma oss själva och omgivningen genom val. Denna bok är kanske ett av flera tecken på att konkurrenssamhället är på väg att avlösas av något annat.

För fyrtio år sedan såg världen något annorlunda ut än i dag. Grupper, kollektiv och organisationsintressen dominerade helt i samhällsdebatten, medan individens roll och ansvar framstod som en anakronism. Viktigast var att få olika grupper att fungera tillsammans genom olika former av komplicerade avtal och överenskommelser. Denna kollektiva samhällsmodell hade länge tjänat sitt syfte – den hade möjliggjort en bred uppslutning och mobilisering kring centrala samhällsuppdrag och hade innefattat såväl arbetsgivare som arbetstagare, företag som fackföreningar. Den hade också gett avkastning i form av stigande reallöner och hög tillväxt. Storskaliga lösningar krävde storskaliga samarbetsformer och individens roll var att underkasta sig deras mekanik.


Mats Benner

Mats Benner är professor i forskningspolitik vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist