Politik & samhälle

Håller tävlingsfilosofin på att förlora?

Klara, färdiga, gå!
Eva-Lotta Hultén

Karneval
194 sidor
ISBN 9789187207693

| Respons 5/2016 | Låst recension | 9 min läsning

Eva-Lotta Hultén visar hur tävlingsmomentet i dag genomsyrar hela tillvaron. Men konkurrensideologin har också fört mycket gott med sig genom att öka våra möjligheter att forma oss själva och omgivningen genom val. Denna bok är kanske ett av flera tecken på att konkurrenssamhället är på väg att avlösas av något annat.

För fyrtio år sedan såg världen något annorlunda ut än i dag. Grupper, kollektiv och organisationsintressen dominerade helt i samhällsdebatten, medan individens roll och ansvar framstod som en anakronism. Viktigast var att få olika grupper att fungera tillsammans genom olika former av komplicerade avtal och överenskommelser. Denna kollektiva samhällsmodell hade länge tjänat sitt syfte – den hade möjliggjort en bred uppslutning och mobilisering kring centrala samhällsuppdrag och hade innefattat såväl arbetsgivare som arbetstagare, företag som fackföreningar. Den hade också gett avkastning i form av stigande reallöner och hög tillväxt. Storskaliga lösningar krävde storskaliga samarbetsformer och individens roll var att underkasta sig deras mekanik.


Mats Benner

Mats Benner är professor i forskningspolitik vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck