Filosofi & psykologi

Han satte sin prägel på svensk filosofiundervisning

Konrad Marc-Wogau
Lennart Nordenfelt

Thales
302 sidor
ISBN 9789172350977

| Respons 3/2015 | Låst recension | 10 min läsning

Hittills har det saknats en monografi över Konrad Marc-Wogau, en av den analytiska filosofins pionjärer i Sverige. Därför får Lennart Nordenfelts bok betecknas som något av en händelse. Denna välskrivna bok är oundgänglig läsning för alla som intresserar sig för den tidiga analytiska filosofin i Sverige.

Den svenska analytiska filosofins historia inleds med Ingemar Hedenius (1908–1982), Anders Wedberg (1913–1978) och Konrad Marc-Wogau (1902–1991). Tillsammans introducerade dessa tre det slags tänkande som i princip var allenarådande inom svensk universitetsfilosofi från och med mitten av 1940-talet till slutet av 1960-talet. Det var först med 60-talsvänsterns intåg som den analytiska filosofins hegemoni på allvar utmanades i Sverige. Den analytiska traditionen är, med undantag för Södertörns högskola, fortfarande dominerande vid svenska filosofiinstitutioner. Dess makt är dock inte längre oinskränkt eller oomstridd.


Henrik Lundberg

Henrik Lundberg är universitetslektor i sociologi vid Göteborgs universitet. Han forskar i ämnet kunskapssociologi. I Respons skriver han om sociologi, filosofi och religion, samt alla möjliga kombinationer däremellan. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg