Konstarterna & medier

Har Sverige präglat bilden av Norden?

Communicating the North
Jonas Harvard & Peter Stadius (red.)

Acta Universitatis Stockholmiensis
350 sidor
ISBN 9781409449485

| Respons 2/2015 | Låst recension | 6 min läsning

Bilden av norden som en region i olika medier är det lika vidsträckta som vaga ämnet för denna antologi. Det finns intressanta bidrag men helheten övertygar inte. Till det bidrar bokens övervägande svenska perspektiv på sitt nordiska och transnationella ämne.

Det produceras många samlingsvolymer inom humaniora och samhällsvetenskap, för många skulle jag säga, fastän jag som forskare sitter i glashus. Den vetenskapliga antologin har blivit det konventionella sättet att publicera bidrag från konferenser och projekt. För den enskilde forskaren är antologin ofta en smidig publiceringsform; att bidra med en text på 20–25 sidor kräver en begränsad arbetsinsats och man får möjlighet att presentera ett pågående arbete.


Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg