Historia

Havets roll i historien stöts och blöts

Facing the Sea – Essays in Swedish Maritime Studies
Simon Ekström & Leos Müller (red.)

Nordic Academic Press
292 sidor
ISBN 9789189361034

| Respons 2/2022 | Låst recension | 10 min läsning

Havet har genom årtusenden fört samman folk och skilt dem åt. Ändå är havet oftast frånvarande i historieskrivningen. Att det marina fått ett uppsving det senaste decenniet framgår emellertid av denna antologi, som bidrar med varierade perspektiv på människors relation till havet under lång tidsrymd. Det marina perspektivet har potential att problematisera hävdvunnen historieskrivning och denna bok är en inledning på en spännande diskussion.

Publ. i Respons 2/2022
I FOKUS | Medvetandets gåta
Relaterat
Analys/Reportage

Globalhistoria utmanar metodologisk nationalism

Globalhistoria har sedan 1990-talet etablerats som en av de mest snabbväxande forskningsinriktningarna inom historievetenskapen internationellt. Men de globala perspektiven hindras av en kunskapshierarki där amerikanska publiceringskanaler dominerar. Det framkom på...


Maria Sjöberg

Maria Sjöberg är professor vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark