Konstarterna & medier

Helhetsbegrepp om striderna kring stulet kulturarv

Parthenonsyndromet
Ove Bring

Atlantis
282 sidor
ISBN 9789173537254

| Respons 3/2015 | Låst recension | 9 min läsning

Ove Brings bok ger en bred översikt över de många strider om kulturarvet som pågår i dag, men hans helhetsgrepp riskerar att dölja de betydelsefulla skillnader som finns när det gäller moralisk skuld. Det saknas också en djupgående analys av drivkrafterna bakom den moderna restitutionsrörelsen.

Utgångspunkten för Ove Brings bok Parthenonsyndromet – Kampen om kulturskatterna är som titeln antyder den långa tvisten mellan Grekland och British Museum om skulpturerna och friserna från Parthenon. De uthuggna relieferna som hade tillkommit på 400-talet f. kr. bortfördes under 1800-talets första år från Akropolisklippan av Lord Thomas Bruce Elgin, det brittiska imperiets dåvarande ambassadör i Konstantinopel.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg