Politik & samhälle

Historia med fler nyanser än svart och vitt

Sydafrikas historia
Andreas Karlsson

Historiska media
331 sidor
ISBN 9789175453286

| Respons 5/2016 | Låst recension | 9 min läsning

Andreas Karlssons bok är en utmärkt introduktion till ett land med en komplex historia, där nyanserna ofta försummas till förmån för uppbyggliga berättelser. Däremot hjälper den inte läsaren att förstå de politiska och sociala utmaningar som landet står inför i dag och fler ifrågasättanden av sådant som det råder konsensus om i Sverige hade varit välkomna.

Historia är, som bekant, livsfarligt. Det finns otaliga exempel på hur politiska rörelser och regimer använt sig av en förvrängd bild av det förflutna för att rättfärdiga sina politiska anspråk. I vissa fall blir historieskrivningen ett av maktens viktigaste verktyg för att hålla medborgarna – eller som de då ofta blir: undersåtar, i schack.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg