Historia

Hitlers världsbild formades i München

Hitlers München
Svante Nordin

Natur och Kultur
360 sidor
ISBN 9789127151185

| Respons 4/2018 | Låst recension | 6 min läsning

Svante Nordin blåser nytt liv i historien om Hitlers politiska karriär genom att skildra ett antal författare, konstnärer, politiker och militärer i München under det tidiga 1900-talet. Boken ger en djupare förståelse för den blivande diktatorns ideologiska utveckling, även om sambanden mellan karaktärerna hade kunnat förtydligas. 

Vapenstilleståndet trädde som bekant i kraft den 11:e november 1918. Efterbörden av bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland 1917 och krigsårens motsättningar präglade Europa även de närmast följande åren i form av nya krig och revolutioner. De drygt fyra årens bittra och kostsamma strider hade inte bara resulterat i miljontals döda och stor materiell förödelse. Medan eliterna hade gått i krig för att försvara den rådande ordningen, blev resultatet i mångt och mycket det motsatta. Många monarker och furstar tvingades bort från sina troner, medan en ny typ av politiker, som varit otänkbara före 1914, vädrade morgonluft.


Ulf Zander

Ulf Zander är professor i historia vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark