Historia

Hon betonade sin kvinnoroll men var också politisk aktör

Hedvig Elisabeth Charlotte
My Hellsing

Atlantis
320 sidor
ISBN 9789173537582

| Respons 4/2015 | Låst recension | 10 min läsning

Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotte blev så småningom Sveriges drottning. Hennes dagbok var ett högst medvetet bidrag till historien. Det rika material hon lämnade efter sig har använts väl av Hellsing i framställningen av denna fascinerande gestalt. Bäst blir skildringen när hertiginnans egen röst blir tydlig.

Ett synnerligen behagligt sätt att ledas vid handen genom de gustavianska hovintrigerna erbjuder My Hellsings bok Hedvig Elisabeth Charlotte – Hertiginna vid det gustavianska hovet. Den bygger på hennes avhandling från Örebro universitet 2013, Hovpolitik – Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet, som är en sammanläggningsavhandling med disparata uppsatser och därför inte ger den helhet och det sammanhang som denna vackert illustrerade volym presenterar.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist