Naturvetenskap & teknik

Hur kunskapen om livets ursprung har utvecklats

Ursprung
Ulf Ellervik

Fri tanke
216 sidor
ISBN 9789187935534

| Respons 5/2016 | Låst recension | 10 min läsning

Forskning om livets uppkomst är avancerat tankegods och inte enkel att förklara. Men Ulf Ellerviks bok är skickligt skriven populärvetenskap. Hans pedagogiska upplägg erbjuder en fördjupning om livets uppkomst och hur den vetenskapliga kunskapen om det har utvecklats och när det gäller gentekniken har han lyckats få med de allra senaste forskningsresultaten. Däremot är hans diskussion om livets framtid inte riktigt lika stringent. Man hade också gärna sett att författarens breda kulturhistoriska intresse hade integrerats med det populärvetenskapliga berättandet.

Kunskapstörsten i samhället är stor. Många vill lära sig, veta, förstå, vara delaktiga i sammanhang där tanken utmanas på ett sätt som inte sker i vardagen och där kunskap inte reduceras till quiz-liknande fråga-svar-informationsflöden utan kräver fokusering och slutledningsförmåga. Ulf Ellerviks bok Ursprung – Berättelser om livets början, och dess framtid är en bok som ger detta. Den erbjuder initierad fördjupning och kräver samtidigt en koncentrerad läsare. Berättelsen vindlar kring en kärna av bio-organisk kemi, men ger sig ständigt iväg på avstickare till andra naturvetenskapliga fält. Ämnet är stort – livets uppkomst. Ellervik söker förklaringar till vad liv egentligen är, hur det en gång uppstod. Han tar oss in i cellernas minsta beståndsdelar, och dessa minsta beståndsdelars beståndsdelar, för att förklara hur livets kemi fungerar.


Anders Högberg

Anders Högberg är professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Hans forskning är bred, från människans tidiga kognitiva evolution för miljoner år sedan till framtidsforskning om minnespraktiker vid slutförvaringsplatser för kärnavfall. Högberg skriver om människans evolution, förhistoria, kulturarv och mångfaldsfrågor. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark