Historia

Hymner rättfärdigade krig och fred

The Story of War – Church and Propaganda in France and Sweden 1610–1710
Anna Maria Forssberg

Nordic Academic Press
287 sidor
ISBN 9789188168665

| Respons 3/2017 | Låst recension | 12 min läsning

Under 1600-talet hade firandet av krigslyckan en tydlig religiös inramning. En komparativ studie av Frankrikes och Sveriges tacksägelsedagar visar hur dessa spelade en viktig roll i krigspropagandan och präglades av ett katolskt och lutherskt sammanhang. Det svenska informationssamhället har djupa rötter i stormaktstiden då predikstolarna gav en vinklad bild av krigets verklighet.

Under den svenska stormaktstiden och det franska Grand siècle upplevde invånarna i Sverige och Frankrike fler år av krig än fred. Förlusterna i form av splittrade familjer och krigens vanliga vidrigheter blev betydande, men som epokbeteckningarna antyder infann sig krigslycka räknat i vunna slag och fredsförhandlingar. Hur denna krigslycka firades i dessa två riken är föremål för historikern Anna Maria Forssbergs senaste bok The Stories of War – Church and Propaganda in France and Sweden 1610-1710.


Johannes Ljungberg

Johannes Ljungberg är fil dr. i historia vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark