Historia

Hymner rättfärdigade krig och fred

The Story of War – Church and Propaganda in France and Sweden 1610–1710
Anna Maria Forssberg

Nordic Academic Press
287 sidor
ISBN 9789188168665

| Respons 3/2017 | Låst recension | 12 min läsning

Under 1600-talet hade firandet av krigslyckan en tydlig religiös inramning. En komparativ studie av Frankrikes och Sveriges tacksägelsedagar visar hur dessa spelade en viktig roll i krigspropagandan och präglades av ett katolskt och lutherskt sammanhang. Det svenska informationssamhället har djupa rötter i stormaktstiden då predikstolarna gav en vinklad bild av krigets verklighet.

Under den svenska stormaktstiden och det franska Grand siècle upplevde invånarna i Sverige och Frankrike fler år av krig än fred. Förlusterna i form av splittrade familjer och krigens vanliga vidrigheter blev betydande, men som epokbeteckningarna antyder infann sig krigslycka räknat i vunna slag och fredsförhandlingar. Hur denna krigslycka firades i dessa två riken är föremål för historikern Anna Maria Forssbergs senaste bok The Stories of War – Church and Propaganda in France and Sweden 1610-1710.


Johannes Ljungberg

Johannes Ljungberg är fil dr. i historia vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark