Historia

Identitets­sökande med förintelsen som bakgrund

1947
Elisabeth Åsbrink

Natur & Kultur
296 sidor
ISBN 9789127143708

| Respons 5/2016 | Låst recension | 4 min läsning

Elisabeth Åsbrinks bok är en mosaik av välformulerade bilder men något klart mönster framträder inte. Hon vill inte förklara utan känslomässigt övertala och frånvaron av analys tvingar läsaren att själv reflektera över texternas innebörd. Det ger boken en lång eftersmak.

År 1947 är ett viktigt årtal i historien. Det är året då växlarna ställs för efterkrigstiden. Året då ”det kalla kriget” öppet framträder i offentligheten genom Trumandoktorinen och Marshallplanen. Ett världshistoriskt maktskifte äger rum: det brittiska imperiet kollapsar genom tillbakadragandet från Grekland, Palestina och Indien. Rollen som världspolis kastas i USA:s armar. Stalin tycks ha trott på en fortsatt samverkan mellan segrarmakterna i strävan att hålla Tyskland under kontroll, men i och med att USA fått atombomben blev detta obehövligt.


Alf W. Johansson

Alf W. Johansson är professor emeritus i historia vid Södertörns högskola och en av grundarna av Respons.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)