Historia

Idépolitiker som saknade tålamod med detaljerna

Hjalmar Branting, freden och Folkens förbund samt andra studier i svensk och nordisk 1900-talshistoria
Torbjörn Norman

Hjalmarson & Högberg
410 sidor
ISBN 9789172241978

| Respons 1/2016 | Låst recension | 10 min läsning

Branting drev trots motstånd igenom Sveriges anslutning till Nationernas förbund. Men när förbundet gick emot Sverige i Ålandsfrågan ställdes Branting inför ett svårt dilemma. I boken presenteras belägg för att Branting delvis schabblade bort Sveriges position under förhandlingarna.

Etiketten ”den moraliska stormakten” har – ofta lätt nedsättande – klistrats på Sverige och svensk utrikespolitik under och efter epoken Olof Palme. Det har dock funnits en annan tid när Sverige kunde betraktas som en moralisk stormakt på den internationella scenen. Efter första världskriget växte det fram en beslutsamhet om att skapa en ny och bättre världsordning, manifesterad i slagordet ”aldrig mera krig”. Sverige, anfört av Hjalmar Branting, tillhörde då de starkaste pådrivarna för små staters rättigheter och för bildandet av den organisation för fredligt samarbete mellan världens folk som skulle bli Nationernas förbund (NF).


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg