Historia

Idépolitiker som saknade tålamod med detaljerna

Hjalmar Branting, freden och Folkens förbund samt andra studier i svensk och nordisk 1900-talshistoria
Torbjörn Norman

Hjalmarson & Högberg
410 sidor
ISBN 9789172241978

| Respons 1/2016 | Låst recension | 10 min läsning

Branting drev trots motstånd igenom Sveriges anslutning till Nationernas förbund. Men när förbundet gick emot Sverige i Ålandsfrågan ställdes Branting inför ett svårt dilemma. I boken presenteras belägg för att Branting delvis schabblade bort Sveriges position under förhandlingarna.

Etiketten ”den moraliska stormakten” har – ofta lätt nedsättande – klistrats på Sverige och svensk utrikespolitik under och efter epoken Olof Palme. Det har dock funnits en annan tid när Sverige kunde betraktas som en moralisk stormakt på den internationella scenen. Efter första världskriget växte det fram en beslutsamhet om att skapa en ny och bättre världsordning, manifesterad i slagordet ”aldrig mera krig”. Sverige, anfört av Hjalmar Branting, tillhörde då de starkaste pådrivarna för små staters rättigheter och för bildandet av den organisation för fredligt samarbete mellan världens folk som skulle bli Nationernas förbund (NF).


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist