Politik & samhälle

Industristad som gick ner i varv

Staden och kapitalet – Malmö i krisernas tid
Ståle Holgersen

Daidalos
402 sidor
ISBN 9789171735089

| Respons 1/2018 | Låst recension | 9 min läsning

Malmö ses i dag både som en örfilad industristad och som en stad som rest sig ur industrisamhällets ruiner och återuppfunnit sig själv. Ståle Holgersen gör i sin bok ett försök att visa hur dessa motsatta uppfattningar har kunnat uppstå och skisserar sedan på möjliga framtidsscenarier för staden. Men för Malmös del har framtiden sällan varit mer oklar.

En gång i tiden var Malmö på topp. Det var 1973. Kockums lät resa världens högsta bockkran, lika hög som Cheopspyramiden i Egypten. Rivningen av den centrala arbetarstadsdelen Lugnet fortgick med oförminskad intensitet, alla spår av fattigdom och trångboddhet skulle bort, och Caroli city byggdes upp med en brist på tajming som snart skulle bli ett malmöitiskt kännetecken. Två år senare – 1975 – utlystes det europeiska byggnadskulturåret och nya ideal om bevarande ifrågasatte modernismens tabula rasa-princip. Hemmets Journals Förlag i Malmö började 1973 ge ut serietidningen Bamse. Malmö var en socialdemokratisk supernova, både stark och snäll och litet tråkig.


Håkan Forsell

Håkan Forsell är professor i Historia vid Stockholms universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark