Filosofi & psykologi

Ingen brist på uppmärksamhet på ekonomiska motiv till överdiagnostisering

Störning – ADHD, pillren och det stressade samhället
Katarina Bjärvall

Ordfront
303 sidor
ISBN 9789170379796

| Respons 2/2019 | Låst recension | 12 min läsning

Katarina Bjärvalls bok kretsar kring frågan om ADHD betecknar ett individuellt problem eller är ett svar på förändringar i samhället. Hon vill undvika en polemisk position, men efterhand blir kritiken mot överdiagnostisering och ett allt hetsigare samhällsklimat allt tydligare. Ett av hennes viktigaste bidrag är att visa att behandlingen i form av medicin fanns före diagnosen och att ekonomiska motiv driver på diagnostiseringen. Kliniker och experter och läkemedelsindustrin står alltför nära varandra, oberoende experter förekommer knappt. Bjärvalls framställning hade dock tjänat på ett konsekvent konstruktivistiskt perspektiv, som gör det möjligt att se diagnoser som sin tids tillsvidarelösningar.

Hur ofta händer det att du undviker eller skjuter på att sätta igång med en uppgift som kräver mycket tankemöda? Hur ofta händer det att du sitter och plockar med något eller skruvar på dig och rör händer eller fötter, när du är tvungen att sitta stilla en längre stund?

Publ. i Respons 2/2019
TEMA | Eliter
Relaterat

Svagt underlag för tesen om psykofarmakas farlighet

Whitaker har en del poänger i sin kritik av bruket av psykofarmaka och att vi fortfarande vet föga om de psykiska sjukdomarnas biologi. Men tesen att psykiatrin och läkemedelsindustrin har...


Hanna Bornäs

Hanna Bornäs är legitimerad psykolog och doktorand i barn- och ungdomsvetenskap. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 4. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist