Ekonomi

Ingen klar bild av valutaunionens problem eller framtid

Euro – Hur en gemensam valuta hotar Europas framtid
Joseph E. Stiglitz (övers. Margareta Eklöf)

Atlantis
416 sidor
ISBN 9789173538794

| Respons 5/2017 | Låst recension | 10 min läsning

Den viktigaste måltavlan för Joseph Stiglitz i hans bok om eurokrisen är den så kallade trojkan, Internationella valutafonden, EU-kommisionen och Europeiska centralbanken. Denna kritik är också bokens starkaste sida. Men någon riktigt klar bild av valutaunionens problem presenterar Stiglitz inte och det finns påtagliga luckor i hans argumentation. Den otydliga bilden av valutaunionens strukturella problem återkommer när han diskuterar vägen framåt. De flesta förslag till lösning som han formulerar skulle innebära ett stärkande av federalismen och utsikterna att genomdriva dem förefaller små.

Traditionellt har amerikanska ekonomer varit mer skeptiska än deras europeiska kollegor till projektet med en monetär union i Europa. Även en konservativ ekonom som Martin Feldstein, rådgivare till republikanska presidenter, betraktade planen på EMU som politiskt motiverad och med förmodade negativa ekonomiska effekter. I Europa hade många tongivande ekonomer varit involverade i Europeiska kommissionens utredningar kring en ekonomisk och monetär union sedan 1970-talet, och projektet hade blivit nära sammantvinnat med det paradigmskifte i ekonomiskt tänkande som i Sverige fick en bredare lansering på 80-talet som ”normpolitik” (genom Konjunkturrådets rapporter). I korthet gick denna ut på att fasta spelregler och minimal offentlig inblandning skulle skapa den mest effektiva ekonomin. I europeiskt perspektiv skulle en gemensam valuta fungera disciplinerande och tämja inflationen, som då sågs som det stora problemet.


Jonas Ljungberg

Jonas Ljungberg är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck