Historia

Institutionen som övervakningscell och tillflyktsort

Inspärrad
Roddy Nilsson & Maria Wallström (red.)

Nordic Academic Press
400 sidor
ISBN 9789188168405

| Respons 5/2016 | Låst recension | 12 min läsning

I antologin InspärradRöster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992 studeras institutioner från ett mikroperspektiv. Genom att använda brev, berättelser, journaler och skönlitterära framställningar ställs inspärrades egna röster i fokus. Flera centrala teman i inlåsningens historia lyfts fram, men många av bidragen är förvillande lika varandra. Michel Foucaults all-seende öga övervakar textproduktionen och ser till att alla forskare håller sig inom sin foucauldianska cell. Några bidrag sticker dock ut och för den som vill hitta teman för vidare forskning och fördjupning kan antologin vara relevant.

1900-talet var institutionernas århundrade i Sverige. Det var under detta sekel praktiken att skilja ut, klassificera och spärra in olika delar av befolkningen tog riktig fart, för att mot dess slut nästan lika snabbt avta. 1900-talet var också modernitetens sekel och vissa av dess särskiljande drag hänger samman med institutionernas högsäsong – en snabb vetenskaplig utveckling präglad av framtidstro, den politiska tron på folkhemmets inkluderande, men även normerande verkan.


Hanna Bornäs

Hanna Bornäs är legitimerad psykolog och doktorand i barn- och ungdomsvetenskap. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark