Historia

Institutionen som övervakningscell och tillflyktsort

Inspärrad
Roddy Nilsson & Maria Wallström (red.)

Nordic Academic Press
400 sidor
ISBN 9789188168405

| Respons 5/2016 | Låst recension | 12 min läsning

I antologin InspärradRöster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992 studeras institutioner från ett mikroperspektiv. Genom att använda brev, berättelser, journaler och skönlitterära framställningar ställs inspärrades egna röster i fokus. Flera centrala teman i inlåsningens historia lyfts fram, men många av bidragen är förvillande lika varandra. Michel Foucaults all-seende öga övervakar textproduktionen och ser till att alla forskare håller sig inom sin foucauldianska cell. Några bidrag sticker dock ut och för den som vill hitta teman för vidare forskning och fördjupning kan antologin vara relevant.

1900-talet var institutionernas århundrade i Sverige. Det var under detta sekel praktiken att skilja ut, klassificera och spärra in olika delar av befolkningen tog riktig fart, för att mot dess slut nästan lika snabbt avta. 1900-talet var också modernitetens sekel och vissa av dess särskiljande drag hänger samman med institutionernas högsäsong – en snabb vetenskaplig utveckling präglad av framtidstro, den politiska tron på folkhemmets inkluderande, men även normerande verkan.


Hanna Bornäs

Hanna Bornäs är legitimerad psykolog och doktorand i barn- och ungdomsvetenskap. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)