Filosofi & psykologi

Intelligenta maskiner som frälsare och förgörare

Liv 3.0 – Att vara människa i den artificiella intelligensens tid
Max Tegmark

Volante (Översättning Gösta Svenn & Helena Sjöstrand Svenn)
462 sidor
ISBN 9789188123985

| Respons 1/2018 | Låst recension | 12 min läsning

Hos både Nick Bostrom och Max Tegmark finns tankefiguren att maskinintelligens kan utgöra en befrielse av det mänskliga intellektet från dess köttsliga bojor och skänka det odödlighet. Men de pekar samtidigt på att dessa maskiner kan bli människans sista uppfinning genom att avskaffa henne. Trots detta argumenterar varken Bostrom eller Tegmark för att vi bör avstå från att utveckla denna teknik.

Frågan är inte om mänskligheten kommer att utplånas, utan när. Även om vi lyckas undvika självförvållade katastrofer som kärnvapenkrig eller eskalerande global uppvärmning, begränsas vårt liv av att solen omkring fem miljarder år från nu kommer att brinna ut och slockna, liksom en gång universums alla stjärnor. Solens förestående död är dessutom långt ifrån det enda utommänskliga existentiella hotet; naturliga klimatvariationer och större meteoritnedslag utgör två ytterligare exempel på krafter som skulle kunna innebära slutet för mänskligheten och för en stor del av planetens övriga liv.

Publ. i Respons 1/2018
TEMA | Socialdemokratins vissnande vi

Helena Granström

Helena Granström är författare, fil. mag. i teoretisk fysik och fil. lic. i matematik.   Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 2. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist