Filosofi & psykologi

Känslornas frigörelse banade väg för nyliberalismen

Övningar i frihet – Pedagogiseringen av känslolivet och mellanmänskliga relationer i 1970-talets Sverige
Linnea Tillema

Makadam
282 sidor
ISBN 9789170613647

| Respons 6/2021 | Låst recension | 8 min läsning

Linnea Tillema studerar i sin avhandling hur 1970-talets strävan efter känslomässig frigörelse omformade samhället på flera plan. Boken är ett avgörande bidrag till forskningen om subjektsformering och samhällslivets förändring, men Tillema hade ytterligare kunnat stärka tesen att känslolivets omdaning skapade möjligheterna för en politisk och ekonomisk omsvängning.

Publ. i Respons 6/2021
I FOKUS | Akademiska prestationister
Relaterat
I Fokus

Drivkrafterna bakom nyliberaliseringen kom från många olika håll

När det gäller nyliberaliseringen från 1970-talet och framåt har man ofta lyft fram transnationella nätverks och expertgruppers betydelse. Men sådana stora samhällsförändringar har komplicerade drivkrafter och aktörer och kan inte...


Kristoffer Ekberg

Kristoffer Ekberg är fil. dr i historia vid Chalmers tekniska högskola. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark