Konstarterna & medier

Konstnärlig avhandling om annanhet

När andra skriver – Skrivande som motstånd, ansvar och tid
Mara Lee

Glänta
288 sidor
ISBN 9789186133580

| Respons 6/2015 | Låst recension | 7 min läsning

Mara Lees ambitiösa doktorsavhandling i litterär gestaltning utforskar begreppen annanhet, skrivande, temporalitet och motstånd. Läsningen är stimulerande, men med hänvisning till den performativt gestaltande formen skriver hon sig fri från inkonsekvens, vilket utmanar inte bara läsaren utan också den vetenskapliga traditionen.

Omslagsfotot på författaren och översättaren Mara Lees senaste bok domineras av en hopknuten beige kappa. Bilden ger associationer till tvångströjor, men denna avhandling avser i stället att visa på vägar ut ur förtrycket. När Andra skriver – Skrivande som motstånd, ansvar och tid presenterar en subversiv teoribildning med syfte att förändra maktrelationer, i första hand mellan vita kroppar och Andra.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist