Konstarterna & medier

Konstnärlig avhandling om annanhet

När andra skriver – Skrivande som motstånd, ansvar och tid
Mara Lee

Glänta
288 sidor
ISBN 9789186133580

| Respons 6/2015 | Låst recension | 7 min läsning

Mara Lees ambitiösa doktorsavhandling i litterär gestaltning utforskar begreppen annanhet, skrivande, temporalitet och motstånd. Läsningen är stimulerande, men med hänvisning till den performativt gestaltande formen skriver hon sig fri från inkonsekvens, vilket utmanar inte bara läsaren utan också den vetenskapliga traditionen.

Omslagsfotot på författaren och översättaren Mara Lees senaste bok domineras av en hopknuten beige kappa. Bilden ger associationer till tvångströjor, men denna avhandling avser i stället att visa på vägar ut ur förtrycket. När Andra skriver – Skrivande som motstånd, ansvar och tid presenterar en subversiv teoribildning med syfte att förändra maktrelationer, i första hand mellan vita kroppar och Andra.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg