Konstarterna & medier

Kontorsråttan i litterär belysning

Tjänstemannen i skönlitteraturen – Bilder av goda och mindre goda byråkrater
Anders Björnsson & Björn Rombach (red.)

santérus
259 sidor
ISBN 9789173591195

| Respons 4/2018 | Låst recension | 4 min läsning

Denna antologi lyfter fram tjänstemannarollen i litterära gestaltningar. Helheten är något splittrad, med både uppsatsliknande texter och intresseväckande analyser av byråkraten som samhällsbärare. Det mest intressanta bidraget visar hur monotona arbetsuppgifter också kan vara exemplariska för författare och den fria och ostörda tanken.

Varför blir man ämbetsman, ja, varför går man med vett och vilja in i den offentliga byråkratin som så helt saknar ”sex appeal”? Denna fråga är en av utgångspunkterna för en nyutkommen antologi om tjänstemannen som litterär figur. Antologin, som redigerats av Anders Björnsson och Björn Rombach, behandlar i ett tjugotal bidrag ”den administrativa erfarenheten” som litterär intrig, kreativ möjliggörare och moraliskt predikament. Uppdraget som man därmed har tagit på sig kan tyckas dumdristigt i sin djärvhet, inte minst med tanke på att temat knappast brukar omgärdas av något mystikens skimmer. Inte heller förefaller redaktörerna särskilt angelägna om att vinna misstänksamma läsare för sin sak. Det svartvita omslaget och bokens titel Tjänstemannen i skönlitteraturen – Bilder av goda och mindre goda byråkrater är visserligen oklanderliga i sin tydlighet, men spelar ändå väl mycket på det illasinnade ryktet om tjänstemannen som en dammluddigt grå eminens. 


Ragni Svensson

Ragni Svensson är fil. dr i bokhistoria och forskare i kunskapshistoria vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 5. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark