Historia

Kontrastrik italiensk gryning

Mellan himmel och helvete
Olle Ferm & Per Förnegård (red.)

Atlantis
200 sidor
ISBN 9789173537209

| Respons 6/2016 | Låst recension | 9 min läsning

Skiljelinjen mellan italiensk senmedeltid och renässansen är vansklig att upprätthålla. Denna perspektivrika antologi visar hur en särpräglad politisk kultur med blomstrande handel och idéutbyte utvecklades århundraden före renässansen. Boken är läsvärd långt utanför medeltidsforskningen.

Den italienska senmedeltiden betecknas som en tid av kontraster av redaktörerna för den tvärvetenskapliga antologin Mellan himmel och helvete. Beskrivningen är träffande. Århundradena som föregick den epok som eftervärlden kallat renässansen präglades av såväl kontinuitet som förnyelse och kännetecknas av att gammalt och nytt bildar en dynamisk symbios.


Isak Hammar

Isak Hammar är fil. dr i historia vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark