Konstarterna & medier

Krisen som produktivt normaltillstånd

Den ofärdiga vetenskapen – Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor
Isak Hyltén-Cavallius

Lunds universitet
400 sidor
ISBN 9789188899002

| Respons 4/2020 | Låst recension | 11 min läsning

Som exempel på det inomvetenskapliga behovet av en fortlöpande självkritisk diskussion är Isak Hyltén-Cavallius avhandling välkommen. Det står utom allt tvivel att han bidragit till ämnets fortlöpande kritiska samtal. Men hur det tolkningssätt han pläderar för ter sig i praktiken får man bara vaga besked om.

När jag skriver detta är det verkligen kris: stängda gränser, stängda samhällsinstitutioner, sjuka och döende människor, isolerade och arbetslösa människor, rädslor och börsras världen över, på grund av ett nytt virus. Kris kan alltså syfta på en ödesdiger rubbning i den rådande ordningen. Men till krisen hör i allmänhet också en omvälvande vändning av något slag. Vi befinner oss i kris, men vi förväntar oss en förändring till det sämre eller bättre. 


Håkan Möller

Håkan Möller är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark