Politik & samhälle

Kriser och bubblor är kapitalismens följeslagare

Finanskrascher – Från kapitalismens födelse till Lehman Brothers
Lars Magnusson

Natur & kultur
276 sidor
ISBN 9789127145672

| Respons 3/2018 | Låst recension | 7 min läsning

Lars Magnusson är en livfull berättare, men bokens huvudbudskap är ganska vagt och det ter sig märkligt att han inte lyfter fram sambandet mellan avskaffandet av valutaregleringarna och de finansiella kriserna. Ingen av de analyserade krascherna är från perioden 1945–71, när Bretton Woods-systemets regleringar begränsade kapitalrörelserna.

Publ. i Respons 3/2018
TEMA | 1968 myter och verklighet

Jonas Ljungberg

Jonas Ljungberg är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 5. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark