Filosofi & psykologi

Kritik av både reduktionism och gränsöverskridande

Psykoanalys och humaniora
Per Magnus Johansson

Daidalos
280 sidor
ISBN 9789171734266

| Respons 4/2014 | Låst recension | 11 min läsning

Den röda tråden i Johanssons essäer är å ena sidan en polemik mot ambitionen inom psykologin att söka sin grund i naturvetenskapen. Å andra sidan vänder han sig mot det postmoderna nedrivandet av alla tabun, som han anser innebär en risk för psykotisk gränslöshet.

Titeln på Per Magnus Johanssons essäsamling, Psykoanalys och humaniora, leder mina tankar till den pågående diskussionen om nyttan av humanistisk forskning. Inför EU:s kommande storsatsning, ramprogrammet Horisont 2020, skriver kommittén för humaniora inom Science Europe (en forskningspolitisk organisation som består av över 50 forskningsfinansiärer och forskningsutövare, däribland Vetenskapsrådet), att de ”komplexa sociala utmaningar vi står inför idag inte enbart kan förklaras av materiella, miljöbetingade och biologiska orsaker”. Man måste också förstå ”den mänskliga faktorn” och det kan man, som kommittén skriver i sitt dokument ”Humanities in the Societal Challenges”, endast göra genom att undersöka ”de historiska, kulturella och kommunikativa processer som omfattar mänskligt liv”.

Publ. i Respons 4/2014
I FOKUS | Europas urkatastrof

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark