Filosofi & psykologi

Kritik av både reduktionism och gränsöverskridande

Psykoanalys och humaniora
Per Magnus Johansson

Daidalos
280 sidor
ISBN 9789171734266

| Respons 4/2014 | Låst recension | 11 min läsning

Den röda tråden i Johanssons essäer är å ena sidan en polemik mot ambitionen inom psykologin att söka sin grund i naturvetenskapen. Å andra sidan vänder han sig mot det postmoderna nedrivandet av alla tabun, som han anser innebär en risk för psykotisk gränslöshet.

Titeln på Per Magnus Johanssons essäsamling, Psykoanalys och humaniora, leder mina tankar till den pågående diskussionen om nyttan av humanistisk forskning. Inför EU:s kommande storsatsning, ramprogrammet Horisont 2020, skriver kommittén för humaniora inom Science Europe (en forskningspolitisk organisation som består av över 50 forskningsfinansiärer och forskningsutövare, däribland Vetenskapsrådet), att de ”komplexa sociala utmaningar vi står inför idag inte enbart kan förklaras av materiella, miljöbetingade och biologiska orsaker”. Man måste också förstå ”den mänskliga faktorn” och det kan man, som kommittén skriver i sitt dokument ”Humanities in the Societal Challenges”, endast göra genom att undersöka ”de historiska, kulturella och kommunikativa processer som omfattar mänskligt liv”.

Publ. i Respons 4/2014
TEMA | Europas urkatastrof

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck