Filosofi & psykologi

Kunnig genomgång som inte riktigt vet vad den vill

Vid tidens ände
Håkan Håkansson

Makadam
568 sidor
ISBN 9789170611438

| Respons 4/2014 | Låst recension | 11 min läsning

Håkansson intresserar sig för de profetiska inslagen hos Johannes Bureus och dennes drömvärld. Man märker snart att framställningen inte följer den vetenskapliga genrens regler utan lutar åt skönlitteraturen. Bokens styrka är den grundliga genomgången av ett spännande källmaterial, dess svaghet att den inte vet vad den vill eller till vem den vänder sig.

Den lundensiske idéhistorikern Håkan Håkanssons verk Vid tidens ände är en vacker, omfångsrik och på många sätt fascinerande bok. På mer än 500 sidor vill han omfatta väsentliga delar av den tidigmoderna föreställningsvärlden även om underrubriken Om stormaktstidens vidunderliga drömvärld och en profet vid dess yttersta rand kanske inte säger allt. Profeten som avses är Johannes Bureus, numera tämligen okänd men en av de mer spektakulära lärde som Sverige hade under decennierna kring 1600. Prästson, född 1568 kom han att i huvudsak hålla sig i trakterna av Uppsala och Stockholm under ett långt och växlingsrikt liv, innan han 84 år gammal dog 1652 på den gård som han nästan ett halvt sekel tidigare hade förlänats.

Publ. i Respons 4/2014
TEMA | Europas urkatastrof

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 5. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark