Filosofi & psykologi

Kunnig genomgång som inte riktigt vet vad den vill

Vid tidens ände
Håkan Håkansson

Makadam
568 sidor
ISBN 9789170611438

| Respons 4/2014 | Låst recension | 11 min läsning

Håkansson intresserar sig för de profetiska inslagen hos Johannes Bureus och dennes drömvärld. Man märker snart att framställningen inte följer den vetenskapliga genrens regler utan lutar åt skönlitteraturen. Bokens styrka är den grundliga genomgången av ett spännande källmaterial, dess svaghet att den inte vet vad den vill eller till vem den vänder sig.

Den lundensiske idéhistorikern Håkan Håkanssons verk Vid tidens ände är en vacker, omfångsrik och på många sätt fascinerande bok. På mer än 500 sidor vill han omfatta väsentliga delar av den tidigmoderna föreställningsvärlden även om underrubriken Om stormaktstidens vidunderliga drömvärld och en profet vid dess yttersta rand kanske inte säger allt. Profeten som avses är Johannes Bureus, numera tämligen okänd men en av de mer spektakulära lärde som Sverige hade under decennierna kring 1600. Prästson, född 1568 kom han att i huvudsak hålla sig i trakterna av Uppsala och Stockholm under ett långt och växlingsrikt liv, innan han 84 år gammal dog 1652 på den gård som han nästan ett halvt sekel tidigare hade förlänats.

Publ. i Respons 4/2014
TEMA | Europas urkatastrof

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck