Historia

Kvinnor förklarade krig mot korsetten

Korsettkriget – Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet
Henric Bagerius

Natur & Kultur
307 sidor
ISBN 9789127151697

| Respons 5/2019 | Låst recension | 8 min läsning

Korsetten var en viktig fråga för delar av sekelskiftets kvinnorörelse. Henric Bagerius har förtjänstfullt undersökt debatten kring klädesplagget och visar dess koppling till folkhygien och medikaliseringen av kvinnokroppen. Men intresset för en mer hälsosam och praktisk klädsel fick ingen djupare folklig förankring.

Kropp och kläder står i centrum för historikern Henric Bagerius Korsettkriget – Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet. Med fokus på kvinnokampen vid det ständigt lika fascinerande sekelskiftet 1900 drar han paralleller till dagens kroppskultur med gympass, shapewear och plastikkirurgi. Han frågar med rätta hur stor skillnaden egentligen är mellan dåtidens metallkonstruktioner och dagens muskelkorsetter. Då som nu är kvinnor (och män) villiga att stå ut med mycket obehag, göra stora ansträngningar och lägga både tid och pengar på att få sin kropp att stämma överens med tidens ideal. Ett längre historiskt perspektiv väcker associationer till 1800-talets krinoliner, 1700-talets djupa dekolletage och 1600-talets tunga dräkter. Modet har sällan varit okontroversiellt.

Publ. i Respons 5/2019
TEMA | Det ojämlika Sverige

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 5. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark