Konstarterna & medier

Lägger noggrant pussel Om Boyes liv och död

Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv
Johan Svedjedal

W&W
681 sidor
ISBN 9789146231806

| Respons 6/2017 | Låst recension | 9 min läsning

Johan Svedjedal vill skildra Boye i hennes sammanhang och bemödar sig om att kontrollera alla uppgifter, vilket får läsaren att känna sig trygg. Man får lära sig mycket om mellankrigstidens svenska författarvärld. När det gäller hennes död lämnar han frågan öppen men beskriver fullt rimliga alternativa scenarier. Framför allt visar han att Boye har mycket att säga oss i dag.

Inom den svenska litteraturens historia finns några författarskap som har avslutats på ett sådant sätt att det kunnat motivera en i grunden förändrad läsning av verken. Ett exempel är svårigheten att bedöma C.J.L. Almqvists litterära personlighet efter katastrofen 1851, då misstankar om förskingring och försök att arsenikförgifta en procentare ledde till hans landsflykt. Ett annat är Birger Sjöbergs plötsliga död 1929, då olika tolkningar av hans mentala hälsa och litterära kvaliteter fördes fram. Om Almqvist respektive Sjöberg har litteraturforskaren Johan Svedjedal tidigare skrivit omfattande biografier (Carl Jonas Love Almqvists författarliv I–III, W&W 2009 och Skrivaredans – Birger Sjöbergs liv och diktning, W&W 1999). Nu föreligger också en omfattande levnadsteckning (681 sidor!) över Karin Boye (1900–41) med samma ambitioner att ge en slutgiltig och fullständig framställning: Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv. Är Karin Boye bortglömd i dag? Det verkar inte så om man beaktar under senare år utkommen litteratur.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark