Konstarterna & medier

Lättillgänglig framställning om svenska allmogemöbler

När färgen kom till byn
Johan Knutsson & Ulla-Karin Warberg

Atlantis
214 sidor
ISBN 9789186221249

| Respons 4/2015 | Låst recension | 9 min läsning

I denna sammanställning, tänkt både som lärobok och allmän faktabok, går Ulla-Karin Warberg igenom allmogemöbler landskap för landskap. I sina bidrag visar Johan Knutsson att han frigjort sig från de inskränkande tankemönster som länge präglat studiet av denna konst.

Det tycks som om vår tids allt sjövildare ekonomiska och kulturella globalisering något balanseras av ett växande behov av att söka sig inåt och ner bland sina egna kulturella rötter. Sålunda djupnar också i Sverige intresset för vår kulturhistoria, dess föremål, seder och bruk.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark