Konstarterna & medier

Lättillgänglig framställning om svenska allmogemöbler

När färgen kom till byn
Johan Knutsson & Ulla-Karin Warberg

Atlantis
214 sidor
ISBN 9789186221249

| Respons 4/2015 | Låst recension | 9 min läsning

I denna sammanställning, tänkt både som lärobok och allmän faktabok, går Ulla-Karin Warberg igenom allmogemöbler landskap för landskap. I sina bidrag visar Johan Knutsson att han frigjort sig från de inskränkande tankemönster som länge präglat studiet av denna konst.

Det tycks som om vår tids allt sjövildare ekonomiska och kulturella globalisering något balanseras av ett växande behov av att söka sig inåt och ner bland sina egna kulturella rötter. Sålunda djupnar också i Sverige intresset för vår kulturhistoria, dess föremål, seder och bruk.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck