Historia

Lättläst introduktion till Churchill

Winston Churchill
Bengt Liljegren

Historiska media
335 sidor
ISBN 9789175450278

| Respons 6/2014 | Låst recension | 3 min läsning

För halvtannat år sedan utkom, kanske av en slump, tre böcker på svenska om Winston Churchill (recenserade i Respons 6/2013). Medan Svante Nordins Winston och Peter Adlers Churchill i talarstolen behandlade hela Churchills liv, gick den tredje av böckerna, Bengt Liljegrens Winston Churchill fram till dennes återinträde i maktens centrum, efter ett decenniums politisk ökenvandring. Nu föreligger Liljegrens del 2 om åren 1939–1965.

Bengt Liljegren är en flitig historisk författare som på sin meritlista har biografier om Alexander den Store, Karl XII, Hitler och, mera förvånande, Pink Floyd. Han har uppenbarligen förmågan att läsa in sig på stora ämnen. Litteraturlistan i den föreliggande volymen är lång. Liljegrens ambition, som han redovisade i förordet till del 1, har varit att ge en mera komplex bild av Churchill än den retuscherade som ofta visas upp. ”En av mina huvudteser som historiker är att människor inte är svartvita. Alla bär vi på frön till både gott och ont.”


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck