Konstarterna & medier

Lingvister bidrar till förståelsen av litteraturens språk

Det skönlitterära språket
Carin Östman (red.)

Morfem
256 sidor
ISBN 9789198092240

| Respons 1/2016 | Låst recension | 5 min läsning

Intresset för litterär stilistik är inte stort i dag, varken hos lingvister eller litteraturvetare. Därför är denna antologi mycket välkommen. Boken är överlag intressant och kan förhoppningsvis inspirera till starkare stilforskning i Sverige.

I sitt förord till antologin Stilstudier – Språkvetare skriver litterär stilistik,som gavs ut 1996, skrev Olle Josephson: ”Det finns mycken jungfrulig mark att plöja för den som vill ägna sig åt språkvetenskapligt inriktad litteraturanalys.” Med tanke på att nu nästan tjugo år förflutit undrar man förstås hur den språkvetenskapliga litteraturanalysen utvecklats i Sverige sedan dess. Inte överdrivet mycket, skulle man kunna svara, åtminstone sett till vad som publicerats.

Relaterat

Aktivistisk poesi som vill förändra världen

Evelina Stenbecks välskrivna och spännande avhandling är något så ovanligt som en samtidshistorisk analys av sambanden mellan författare, verk och publik i ett nytt litterärt och medialt landskap. Hennes slutsatser...


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson