Historia

Ljusskygg historia får nytt liv

Nattens historia
Gunnar Broberg

Natur & Kultur
432 sidor
ISBN 9789127144149

| Respons 1/2017 | Låst recension | 7 min läsning

Natten är ett förbisett fenomen i svensk historieskrivning trots dess betydelse i våra liv. Genom enskilda berättelser visar Gunnar Broberg olika perioders förhållningssätt till natten. Men bland både träffande och perifera anekdoter tenderar de stora linjerna i nattens historia att försvinna.

Publ. i Respons 1/2017
TEMA | Management & mindfulness

Ragni Svensson

Ragni Svensson är fil. dr i bokhistoria och forskare i kunskapshistoria vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 5. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark