Filosofi & psykologi

Maktkampen om känslorna på 70-talet

Känslornas revolution – Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet
Helena Bergman, Christina Florin, Jens Ljunggren, Ingrid Rydberg & Yulia Gradskova

Appell förlag
304 sidor
ISBN 9789198327540

| Respons 4/2017 | Låst recension | 7 min läsning

Utgångspunkten för denna antologi är att de känslor som upplevs i en tid alltid styrs av de normer som råder. Vem som bestämmer dessa normer är emellertid inte givet utan hela tiden föremål för maktkamp. På 70-talet kunde det ibland råda diskrepans mellan politiskt påbjudna känslor och individuellt upplevda sådana. Förväntningarna på att vara en emotionell och autentisk människa blev också ett krav att leva upp till.


Sara Kärrholm

Sara Kärrholm är docent i litteraturvetenskap och lektor i förlags- och bokmarknadskunskap. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 5. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark