Filosofi & psykologi

Man planerade för framtiden även före moderniteten

Framtidens historia
Henrik Brissman

Natur & Kultur
259 sidor
ISBN 9789127166202

| Respons 1/2022 | Låst recension | 11 min läsning

Idéhistorikern Henrik Brissman skildrar i sin bok den moderna framtidens historia. Har man läst en del om modernitetens idéhistoria känner man igen sig, har man inte gjort det får man en gedigen introduktion. Men man får känslan av att allt som hände före moderniteten inte tas riktigt på allvar, som om man inte ägnade sig åt framtidstänkande och planering tidigare i historien.

Att framtiden har en historia är en sliten truism, men det gör inte själva frågan ointressant, tvärtom faktiskt. Eftersom det är omöjligt att tänka sig en människa som aldrig någon gång grubblat och glatt sig, våndats och gråtit inför tanken på att livet fortsätter, i morgon och dagen efter det, och så nästa och nästa och nästa, ända tills det plötsligt inte finns mer, ja, helt enkelt eftersom den mänskliga existensen definieras av sin tidslighet, går det att med framtiden som utgångspunkt skriva den kanske allra mest kittlande formen av historia: den som förmår ge form åt mänskliga erfarenheter som förefaller lika giltiga i dag som för 10 000 år sedan. Kanske är det mest romantik, något att drömma om. Men möjligheten att det vore så, att de där sambanden faktiskt finns, den är så kittlande att det inte går att låta bli. 

Publ. i Respons 1/2022
I FOKUS | Land och stad
Relaterat
Analys/Reportage

Humanisters betydelse för samhället

Deras kunskap är väsentlig för våra ödesfrågor Under de senaste åren har det varit lätt att fyllas av missmod om humanioras framtid. men man kan också märka en ny offensiv...


Gustaf Johansson

Gustaf Johansson är fil. dr i historia och fri skribent. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark