Filosofi & psykologi

Människan skapade AI – men kunde inte se om den var god

Teknoteologi – AI och människans villkor
Rikard Roitto & Susanne Wigorts Yngvesson (red.)

Studentlitteratur
207 sidor
ISBN 9789144141084

| Respons 4/2021 | Låst recension | 11 min läsning

I Teknoteologi utforskar sju kristna tänkare relationen mellan människa och maskin ur ett religiöst perspektiv. Det behövs en bred diskussion om hur teknikutvecklingen inom artificiell intelligens ska styras och ansatsen i antologin är välkomnande även för den icke-religiöst lagde.

Är människan att betrakta som evolutionens höjdpunkt? Kommer relationen mellan människa och avancerad artificiell intelligens (AI) att bli konfliktfylld eller symbiotisk? Vad händer med vårt språk i en värld med teknik för direktkommunikation mellan hjärnor som inte tar omvägen via tal- och sinnesorgan? Vad händer med kulturen om vi lyckas utveckla en teknik för avskaffandet av döden? Och framför allt: Hur kan idén om människan som Guds avbild upprätthållas i en framtid i vilken Homo sapiens efterträtts av en teknologiskt boostad version, till stor del designad av oss själva?

Publ. i Respons 4/2021
I FOKUS | Gudomliga komedier
Relaterat

Verkligheten måste ha företräde

I Tänkande maskiner behandlar Olle Häggström de existentiella risker som AI-tekniken för med sig. Helena Granström finner författarens resonemang stimulerande, men anar ett grundläggande ointresse för det som kanske i slutändan visar...


Olle Häggström

Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark