Ekonomi

Marknadsvärden letar sig in i hela tillvaron

Vad som inte kan köpas för pengar
Michael J. Sandel

Daidalos
247 sidor
ISBN 9789171734433

| Respons 5/2015 | Låst recension | 8 min läsning

En viktig poäng i boken är att skilja mellan marknaden som system för att producera varor och tjänster och ett marknadssamhälle i vilket marknadsvärden letar sig in i samtliga livsområden. Men diskussionen om vilka alternativen till marknadslösningar är hade behövt utvecklas och tesen att marknaden undergräver demokratin är svagt underbyggd.

Den kände filosofiprofessorn Michael J. Sandels senaste bok är en kritisk genomgång av marknadsekonomin i dag och dess sätt att fungera i det moderna – främst amerikanska – samhället. Sandel, vars introduktion till moralfilosofi är en av de mest populära grundkurserna vid Harvarduniversitetet och vars föreläsningar har mer än sex miljoner tittare på YouTube, blandar filosofens ifrågasättande med ett populärvetenskapligt patos som gör boken lättillgänglig. Den är även fylld av anekdoter som de flesta kan ta till sig och nicka igenkännande till.


Karl Wennberg

Karl Wennberg är professor i företagsekonomi vid Linköpings Universitet. Han har skrivit ett stort antal böcker, artiklar och texter om bland annat entreprenörskap och dess roll i samhället, demografi i företag, samt kritiska texter om universitetens roll i den kunskapsintensiva ekonomin. Mer information finns på hans hemsida (https://www.iei.liu.se/ias/medarbetare/wennberg-karl/presentation?l=sv). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck