Historia

Medeltidens människor var också barn

De små då
Eva Österberg

Natur & Kultur
422 sidor
ISBN 9789127149021

| Respons 1/2017 | Låst recension | 11 min läsning

Idén om att barndomen är en modern tankekonstruktion har varit omdiskuterad. Eva Österbergs bok ger en betydligt mer komplex bild av synen på barn i det medeltida Norden. Med kristendomens inträde stärktes barnets ställning som individ och lagtexterna begränsade våldet mot barn. Boken bidrar till en angelägen belysning av en förbisedd grupp i det förflutna.

I den välkända och framstående historiken Eva Österbergs bok De små då – Perspektiv på barn i historien undersöks synen på barn och barns levnadsförhållanden under medeltiden. Frågor om moral, känslor och normer utforskas i en strävan att kartlägga och beskriva den medeltida människans sociala och kulturella universum i allmänhet och barnens tillvaro i synnerhet. Men boken igenom riktas också en uppfordrande och engagerad blick på vår egen samtid. Det personliga förhållningssättet till temat ger framställningen en särskild intensitet. Hur människor tar hand om och värnar, fostrar och älskar sina små säger något väsentligt om människan själv och hennes samhälle.

Publ. i Respons 1/2017
TEMA | Management & mindfulness

Margaretha Nordquist

Margaretha Nordquist är fil. dr i historia vid Stockholms universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)